• Medicina i cirurgia estètica, plàstica i reparadora by Clínica ServiDigest - Barcelona

La teva salut és el més important. Què has de saber del nou Coronavirus?

coronavirus

La teva salut és el més important. Què has de saber del nou Coronavirus?

La teva salut és el més important. Què has de saber del nou Coronavirus? 600 400 Dr. Martín Hernández Lobertini

Com sempre, la teva seguretat i la teva salut és el més important per a Clínica ServiDigest.

Símptomes més comuns del coronavirus (COVID-19)

Els símptomes són similars als de la grip comuna: febre i fatiga, acompanyats de tos seca i, en molts casos, de dispnea (dificultat per respirar). També pot aparèixer mal de coll i de cap, així com calfreds i malestar general.

No obstant això, els símptomes varien en cada individu, és a dir, que hi ha persones infectades que gairebé no presenten símptomes. Com succeeix amb la grip, els símptomes més greus es donen en persones grans i en subjectes immunodeprimits i amb malalties cròniques com ara la diabetis, alguns tipus de càncer o afeccions pulmonars.

Mesures de prevenció que hem d’aplicar

Els experts assenyalen tres mesures principals per prevenir la infecció: rentar-se les mans amb freqüència, evitar tocar-se la cara, i evitar el contacte estret o perllongat amb persones amb símptomes d’infecció.

A l’esternudar o tossir, tapa’t la boca amb un mocador d’un sol ús o amb el braç, mai amb les mans.

Llença els mocadors usats a una paperera.

Intenta mantenir un metre de distància amb la resta de persones.

Evita tocar-te el nas, els ulls i la boca.

Evita les reunions per reduir el contacte amb altres persones.

Pel que fa el rentat de mans, és la mesura més eficaç per prevenir el contagi. Un rentat d’un mínim de 20 segons amb aigua i sabó és capaç d’eliminar els patògens presents a mans i trencar la possible cadena de transmissió del virus. Si les mans no estan brutes, també es pot útil utilitzar una solució hidroalcohòlica (amb un mínim d’un 60% d’alcohol).

Des de Clínica ServiDigest, experts en prevenció, volem difondre la importància d’adquirir les mesures necessàries per frenar i guanyar-li la batalla a aquesta pandèmia.