• Medicina i cirurgia estètica, plàstica i reparadora by Clínica ServiDigest - Barcelona

Augment de mames: preguntes més freqüents

Què hem de saber sobre la cirurgia d'augment de pit
Aumento de mamas

Augment de mames: preguntes més freqüents

Augment de mames: preguntes més freqüents 800 533 Dr. Martín Hernández Lobertini

Segons un estudi recent dut a terme per Allergan, en l’actualitat l’augment de mames és la cirurgia estètica més demandada i realitzada a Espanya entre dones de menys de 35 anys. Les pacients que acudeixen a la nostra consulta de Barcelona interessades en realitzar-se un augment de pit, solen fer-nos preguntes freqüents que avui tractarem de respondre en aquest article.

D’aquest estudi social (“Augment de pit: les espanyoles opinen”) també s’extreuen dues conclusions importants: Una de cada 3 dones reconeix no sentir-se a gust amb el seu pit per considerar que té poc volum i una de cada 10 es planteja operar-se el pit en el futur.

Tot i la gran quantitat d’informació disponible, totes les cirurgies estètiques de mama plantegen molts dubtes que cal resoldre abans de sotmetre a qualsevol d’elles.

¿A partir de quina edat es pot realitzar un augment de mames?

La pacient ha de complir dos requisits principals: hi ha d’haver acabat el desenvolupament físic -en general podem considerar per finalitzat el desenvolupament quan ni l’alçada, ni el nombre de peu han variat en dos anys. Normalment és entre els 18 i 21 anys- i el segon requisit té a veure amb la maduresa psicològica, ja que, independentment de l’edat, la pacient ha de ser conscient del canvi físic que suposarà aquest nou aspecte del seu pit.

Com escollir un bon professional de cirurgia estètica?

Davant de qualsevol intervenció estètica un dels grans reptes és triar bé i posar-nos en bones mans. En primer lloc, en el cas dels cirurgians estètics, hem de comprovar la seva pertinença a la SECPRE (Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica), ja que per pertànyer a aquesta societat és obligatori tenir el títol d’especialista a Espanya. A més de comprovar que efectivament és un metge titulat, és important que la informació que rebem sobre la intervenció d’augment de mames sigui clara i que el cirurgià ens expliqui i raoni cadascuna de les indicacions que triï per a la pacient: tipus d’implant, localització de les cicatrius, ubicació de la pròtesi, etc.

Quin és el millor moment per augmentar el pit?

La intervenció d’augment mamari es pot fer durant tot l’any, però cal triar un moment en què la pacient tingui la suficient disponibilitat per sotmetre a la intervenció i al postoperatori, atès que, tot i ser un procediment poc molest, durant els tres primers dies, la pacient haurà de portar un embenat molt ajustat i no podrà fer cap esforç, limitant, a més, els moviments bruscos dels braços. A més, es recomana que durant el primer mes no es realitzi activitat esportiva intensa.

Tindré dolor? ¿L’augment de mames és una intervenció dolorosa?

És important recordar que una mamoplàstia d’augment no ha de ser una intervenció dolorosa. El que se sol experimentar durant els 3 primers dies després de l’operació, són agulletes intenses en el múscul pectoral i sensació de pressió al tòrax, que minoren amb tractament analgèsic i que són molèsties totalment suportables.

Quin tipus d’implants mamaris hi ha?

El cirurgià informarà de la forma i el tipus de gel de l’implant i les raons per les que escull aquest i no un altre, que han de ser, entre altres raons de garantia de seguretat que evitin més problemes de trencament.

És important ressaltar que portar un implant mamari implica un control clínic durant els 15 primers anys de vida de la pròtesi i radiològic a partir de llavors, cada 5 o 10 anys.

Els implants són definitius?

Generalment, les pròtesis mamàries ofereixen garanties que oscil·len entre 10 i 20 anys, però això no vol dir que en tots els casos calgui substituir els implants amb el pas del temps. Existeixen pròtesis amb una taxa de trencament molt petita que, si en els controls regulars no apareixen trencades, no cal substituir-les. És important assegurar-se que la pròtesi sigui de la màxima qualitat per evitar qualsevol inconvenient.

Hi pot haver rebuig de les pròtesis?

Els implants mamaris no poden patir rebuig, el que pot passar és que es produeixi un problema anomenat contractura capsular, que és una cicatriu al voltant de l’implant una mica més gruixuda i visible del normal.

Si aquesta contractura és molt greu, se sol recomanar tornar a intervenir. A ServiEstètic utilitzem unes pròtesis que no generen risc de contractura capsular ni risc de desplaçament.

Augment de mames i lactància: Es pot donar el pit després de la intervenció?

La cirurgia d’augment de pit no impossibilita la lactància, ja que la via d’accés per a col·locar l’implant no talla la comunicació dels conductes de la llet al mugró.

Detecció de càncer de pit

Els implants es troben en posició subpectoral, és a dir sota el múscul, de manera que no dificulta l’eficàcia del radiodiagnòstic. A més no impedeixen cap tractament de càncer de mama ni li resta eficàcia.