• Medicina i cirurgia estètica, plàstica i reparadora by Clínica ServiDigest - Barcelona

Cirurgia estètica mamària amb resultats naturals

cirurgía estètica mamària amb resultats naturals

Cirurgia estètica mamària amb resultats naturals

Cirurgia estètica mamària amb resultats naturals 509 339 ServiEstètic

Les intervencions estètiques mamàries s’han convertit en les cirurgies més demandades ja que aconsegueixen millorar l’aspecte del pit, una part molt important de la feminitat de la dona. A continuació trobaràs tota la informació que necessites saber sobre la cirurgía estètica mamària amb resultats naturals per millorar l’aspecte de pit.

Cirurgia d’augment de pit

Aquesta cirurgia consisteix en l’augment o restauració del volum mamari a partir de la col·locació d’una pròtesi o implant per aconseguir la forma, el volum i l’aspecte desitjats.

L’augment de pit es coneix també com Mamoplàstia d’augment i ofereix augmentar la mida i la projecció de les mames, millorant l’equilibri i l’harmonia amb el contorn corporal. És important que l’augment sigui el més natural possible. Les mesures exagerades no solen ser recomanables ja que amb el pas el temps, solen ser rebutjades per la pròpia pacient.

Aquesta intervenció està indicada per a solucionar la manca de desenvolupament de la glàndula mamària, la pèrdua de volum com a conseqüència d’embarassos i lactància, corregir l’asimetria dels pits o solucionar malformacions a la mama com poden ser les mames tuberoses (amb aparença estreta, tubular i allargada). Encara que, en moltes ocasions, la intervenció es realitza únicament per millorar el seu aspecte estètic pel pas dels anys.

Durant la intervenció es realitzen incisions en zones poc visibles per minimitzar l’impacte de les cicatrius i es col·loca l’implant o pròtesi mamària darrere del múscul pectoral. Les incisions varien en funció del tipus d’intervenció a realitzar. Normalment es realitzen a la zona periareolar (vores de l’arèola), zona inframamària (sota el pit a la zona que se situa entre la paret pectoral i la part baixa del pit), i zona axil·lar. Després de col·locar els implants es sutura la incisió i es col·loquen uns drenatges que romandran per espai de 24 hores i seran retirats abans de l’alta hospitalària. La intervenció d’augment de mama amb implant dura una hora aproximadament, es realitza sota anestèsia general i precisa d’ingrés hospitalari d’un dia d’estada.

Durant els tres primers dies, la pacient haurà de portar un embenat compressor i no podrà fer cap esforç, limitant, a més, els moviments que realitzi amb els braços. Un cop retirat l’embenat, se substitueix per un sostenidor que haurà de portar dia i nit durant un mes.

A partir del quart dia després de la intervenció, es pot reprendre l’activitat normal, sempre que es mantinguin les normes de prudència que indiqui el cirurgià. Transcorreguda una setmana des de l’operació, és aconsellable l’aplicació de massatges suaus, els més recomanables són els massatges limfàtics. La retirada de punts es porta a terme als 10 dies.

És important que la pacient que se sotmeti a una intervenció d’augment de pit compleixi amb una sèrie de requisits: que els pits estiguin completament desenvolupats, comptar amb un bon estat físic i tenir expectatives realistes.

Els implants mamaris també poden ser utilitzats per a la reconstrucció de mama després d’una mastectomia o una lesió important. En el cas que es vulgui aixecar el pit, es practicaria la tècnica coneguda com “Mastopèxia” o Elevació mamària.

Mastopèxia o Elevació mamària

Amb la Mastopèxia o Elevació mamària aconseguim elevar i reafirmar les mames caigudes, buides o amb ptosis mamària. A més de pujar el pit i donar-li una forma més arrodonida i ferma, corregim l’alçada en la que estan posicionades l’arèola i el mugró respecte a la mama i al propi cos, reposicionant i modelant la glàndula mamària perquè la seva posició i contorn tinguin un aspecte més estètic i rejovenit.

A més, es retira l’excés de pell que envolta la glàndula mamària, que provoca una mama caiguda i possiblement buida sobretot a la meitat superior (mama tuberosa). En algunes ocasions, la pacient presenta asimetria mamaria: la caiguda és més acusada en una de les mames. D’altra banda, quan la mama, a més de caure, ha perdut volum, també es pot posar una pròtesi.

Les incisions comprendran l’àrea de la mama en la qual es va a eliminar l’excés cutani i que col·locarà el mugró i l’arèola a la seva nova posició més elevada. Les sutures es col·loquen al voltant de l’arèola, en una línia vertical cap avall des de la arèola i al llarg del solc de la part de sota de la mama.

La durada d’aquest procediment quirúrgic és d’entre 1 i 3 hores aproximadament depenent de la complexitat. Es realitza sota anestèsia general i precisa d’un dia d’hospitalització. Després de la cirurgia es col·locaran tubs de drenatge sota la pell per disminuir la possibilitat que s’acumulin fluids. Aquests drenatges seran retirats pel cirurgià abans de l’alta hospitalària.

Durant les primeres 24/48 hores la pacient haurà de fer repòs per evitar molèsties.

Passats uns dies, es pot reprendre l’activitat habitual, tenint en compte que s’ha d’evitar fer esport o activitats violentes o agafar pes fins haver transcorregut un mes de la intervenció.

Tot i que la majoria de les pacients que sol·liciten cirurgia estètica mamària tenen relació amb l’augment en el volum o l’elevació, hi ha també una demanda per corregir precisament la situació contrària: eliminar l’excés de volum de pit.

Reducció de pit

La reducció de pit és l’operació per disminuir la mida dels pits eliminant greix, teixit mamari i pell. El resultat són uns pits més petits, ferms i rejovenits.

El creixement excessiu de les mames pot aparèixer en pacients joves (hipertròfia juvenil), variant les característiques del teixit mamari en funció de l’edat de la pacient o acompanyat de caiguda del pit (hipertròfia amb ptosi). De vegades s’associa a l’obesitat, però també pot aparèixer en dones primes.

A més de les qüestions estètiques, unes mames grans tenen conseqüències físiques i funcionals en la pacient com mal d’esquena, hèrnies dorsals i cervicals, irritacions de la pell sota de la mama i problemes respiratoris. La reducció mamària pot acabar amb aquests problemes.

La intervenció de reducció de pit es realitza a través de petites incisions que permeten extreure el teixit i greix sobrants de l’interior dels pits, reposicionándolos a una alçada òptima segons les característiques de l’anatomia corporal de la pacient.

El postoperatori no és dolorós, encara que durant els primers dies es poden sentir molèsties. L’embenat es retira passada una setmana i es recomana sessions de drenatge limfàtic manuals per a una millor recuperació. La reincorporació a l’activitat habitual de la pacient es pot començar a les dues setmanes de procediment.

Si vols més informació sobre com millorar l’aspecte del pit, a ServiEstètic la primera cita de valoració és gratuïta. Un especialista en cirurgia estètica t’atendrà, avaluarà el teu cas i aclarirà tots els teus dubtes sobre les diferents cirurgies estètiques mamàries.